November 10-én kedden kettős ünnepre került sor Türjén, a felújtás alatt lévő premontrei prépostsági templomban. Az építkezés olyan szakaszába lépett, amikor már szinte befejeződött a tornyok rekonstrukciója, és sor kerülhetett a hagyományos bokrétaünnep kapcsán a megújított, aranyozott fémkereszt felhelyezésére a templomtorony csúcsára.

Fazakas Zoltán Márton premontrei apát, a község lelkipásztori szolgálatát ellátó csornai premontreiek elöljárója a karthauzi szerzetesek jelmondatát idézte beszédében: „Stat crux, dum volvitur orbis, azaz áll a kereszt, míg a világ forog. Mai világunkban különösen is szükségünk van a kereszt vonatkoztatási pontjára, amely ma is egyszerre botránykő és üdvösségünk záloga” – emlékeztetett Márton apát úr.

Ezután sor került a kereszt megáldására, majd a premontrei szerzetesek énekétől kísérve egy daru segítségével helyére emelték az új keresztet, hogy Krisztus halálának és feltámadásának dicsőségét hirdesse az egész vidék számára.

A felújításhoz támogatást biztosító Magyar Kormány nevében Füleky Zsolt építészeti, építésügyi és örökségvédelmi helyettes államtitkár mondott köszönetet a premontreiek országépítő lelki, szellemi és kulturális tevékenységéért. Az ünnepi beszéd után Fazakas Márton csornai premontrei apát, Füleky Zsolt helyettes államtitkár, Nagy Ferenc türjei polgármester, Bakucz András tervező és Cserép Krisztián türjei diák ünnepélyesen elhelyezte a premontrei templom szomszédságában épülő látogatóközpont és majorság alapkövét. Ezután, Márton apát úr maga is felmászott a templom 37 méter magas tornyába, hogy elhelyezze a kereszt belsejébe azt az időkapszulát, amely az utókor számára mintegy lenyomatként őriz meg egy darabkát jelenünkből: egy pár újságot, pénzérméket, a megáldás dokumentációját, valamint egy csoportképet a csornai premontrei szerzetesekről. Nagy öröm volt, hogy a csornai premontreiekkel együtt ünnepeltek a gödöllői közösség tagjai, a sümegi ferencesek, egyházmegyés paptestvérek és bencés szerzetesek Győrből és Tihanyból.

Csornai Premontrei Apátság

 

Comments are closed.Ugrás az oldal tetejére »
Veszprémi Érsekség