A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia döntését és a Szentszék megerősítő dekrétumát követően, Pázmány Péter Katolikus Egyetem nagykancellárja 2019. szeptember 1-jei hatállyal négy éves időtartamra Dr. Kuminetz Géza atyát bízta meg az egyetem  rektori feladataival, mivel az eddigi rektor mandátuma az akadémiai év végén lejár. Az új rektor kinevezése az állami jogszabályoknak megfelelően a köztársasági elnök részéről is megtörtént.

Dr. Kuminetz Géza Nagyatádon született 1959. szeptember 14-én.

  1. június 21-én szentelték pappá Csurgón a Veszprémi Egyházmegye szolgálatára.

Teológiai tanulmányait 1983-ban kezdte Esztergomban, majd Budapesten a Központi Szemináriumban folytatta. Teológiai doktorátusát a Pázmány Péter Hittudományi Akadémián szerezte 1989-ben.

Posztgraduális tanulmányait Rómában a Pápai Magyar Intézet növendékeként a Pápai Gergely Egyetemen végezte (1989–1991), és ott 1991-ben kánonjogi licenciát szerzett.

1991-től a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola tanára, 1994-1996 között ugyanott főigazgató- helyettes.

1994-96 között spirituális a Veszprémi Boldog Gizella Papnevelő Intézetben.

1996-ban egyetemi magántanár a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán.

1996-98 között a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola tanulmányi igazgatója és megbízott prefektus az 1997/98-as tanévben.

1996-ban teológus PhD fokozatot szerzett, 1997-ben teológiából habilitált.

1996-2002 között nyilvános rendkívüli tanár a PPKE Kánonjogi Posztgraduális Intézetben, ahol 2003–2006 között az Intézet vezetője.

2002 óta egyetemi tanárként végez oktató és kutató munkát.

2006-2010, valamint 2012-2014 között a Hittudományi Kar dékánja.

2009-2015 között a Központi Papnevelő Intézet rektora.

2003-2009 között a Hittudományi Kar Kánonjogi Tanszékének vezetője.

2009-től  a Hittudományi Kar Liturgika és Lelkipásztorkodástan Tanszékét vezette. Teendői mellett a Kánonjogi Posztgraduális Intézet Dologi- és Szentségi Jogi Tanszék tanszékvezetői tisztét is ellátta.

1994-ben a Szentatya pápai káplán címmel tüntette ki. Tagja mind a Magyar, mind pedig a Nemzetközi Kánonjogi Társaságnak (az előbbinek 2003–2006 között elnöke). Számos könyv szerzője, tanulmányai a Folia Canonica, a Folia Theologica, a Kánonjog, a Teológia és a Studia Wesprimiensia tudományos szakfolyóiratokban jelennek meg, amely folyóiratoknak szerkesztőségi tagja is egyben.

 

Budapest, 2019. május 31.

 

a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Titkársága

 

Comments are closed.Ugrás az oldal tetejére »
Veszprémi Érsekség