Szenteste karácsonyi vigília szentmisét mutatott be dr. Udvardy György veszprémi érsek, pécsi apostoli kormányzó a veszprémi Szent Mihály Bazilika Főszékesegyházban.
E rendkívüli időben az éjféli mise helyett kora este bemutatott szentmise kezdetén a főpásztor köszöntötte a jelenlevők mellett a közvetítéseken keresztül bekapcsolódókat, külön kiemelve a betegeket, a magányosokat, a talán idén szokatlan módon ünneplő családokat, valamint imáiról biztosította az egészségügyben dolgozókat, az ebben a nehéz időkben is helytálló orvosokat és ápolókat. Kiemelte, hogy az öröm mellett sok-sok fájdalom is megjelenik az ünnepben, de kérte, hogy karácsony ünneppében mégis azt az isteni jóságot lássuk, ami minden korlátot szétfeszít, minden emberi gyengeséget begyógyít, és újból és újból feltárja az ember előtt az Istennek a világát.

A szertartás asszisztenciája is a járványveszély miatt szűkösebb volt, a főpásztorral dr. Takáts István érseki helynök koncelebrált.
Szentbeszédében Udvardy György érsek a várakozásról elmélkedett, hiszen közel a beteljesedés, amelyre egész adventben várakoztunk. A szentírási szakaszok is arra vezetnek, hogy felismerjük azt, akire várakoztunk – mondta. Ezekben az írásokban benne van a személyes várakozás mellett az egész emberiség reménye, a választott nép meghívása, a hit Isten ígéretének beteljesülésében. Benne vannak a várakozásban kéréseink, aggodalmaink, de a bizalom is Isten jóságában, annak ellenére, hogy ebben az esztendőben nem várt nehézségek érintettek bennünket – mondta. Ezek a nehézségek átalakítják kapcsolatainkat, szokásainkat, ünnepre való készületünket, viszont nem a félelem, a korlátok, nem a veszteség, hanem a bizonyosság Isten jóságában hoz az ünnep kapujához és jóságával átalakít bennünket.


Karácsony ünnepén délelőtt Udvardy György érsek Nagy Károly c. apát, kanonok, plébánossal mutatott be ünnepi szentmisét.

A főpásztor szentbeszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy ez az ünnep a szeretetre tanít: Isten öröktől fogva a javát akarja az embernek, az ő szeretett teremtményének. Jézus Krisztus születésében, az Istengyermek születésében az örök isteni terv, akarat valósul meg, s a gyermek születésében, a gyermekre való rácsodálkozásban pedig tanít bennünket isteni módon szeretni. Karácsony, a szeretet ünnepe, az isteni, konkrét, közvetlen cselekedetnek az ünnepe. Ilyenkor sokkal jobban értjük Atyánkat, sokkal jobban szeretjük – mégpedig fiúi módon szeretjük – őt, és mint egymásnak a testvérei, gyermeki módon szeretjük az Istent, és szeretjük egymást. A karácsony ezzel ajándékoz meg bennünket – mondta el a főpásztor az ünnepi szentmisében, melyen a bazilika Szent Mihály kórusa is közreműködött.

 

Comments are closed.Ugrás az oldal tetejére »
Veszprémi Érsekség