Évzáró tanácskozás

2020.06.29., Hírek rovat

A Szaléziánumban tartották évzáró tanácskozásukat június 24-én a Veszprémi Főegyházmegye Hitoktatási Irodájának referense, munkatársai és a kerületi koordinátorok.

Az idei tanévben bővült a koordinátori létszám, minden kerületben neveztek ki a civil koordinátorok mellé papi koordinátorokat is.

A találkozón áttekintettük az elmúlt év eredményeit, a digitális oktatás nehézségeit, valamint a további készületeket az Eucharisztikus Kongresszusra.

Szóba került, a több éves tapasztalat, hogy hasznos, ha egy hitoktató több évig ugyanazon csoportokat hitoktatja, mivel  így hatékonyabb munkát tud végezni. Ennek bizonyítéka, hogy azokon a plébániákon, ahol ezt az elvet követik, ott évről-évre emelkedik a hittanosok létszáma.

A koordinátorok beszámoltak az online hitoktatással kapcsolatos tapasztalataikról. Elmondták, hogy az idei tanév mindannyiuk számára különleges volt. Ki lehet jelenteni, hogy a digitális oktatásra való átállást az operatív csoport jól és gyorsan közvetítette a hitoktatók felé.  Mindannyiunknak kihívást okozott az online tanításra való áthangolódás. Idő kellett ahhoz, hogy megtaláljuk a helyes arányokat és azt, hogy úgy közvetítsük a hittant, hogy digitális formában is tudjunk információkat, hittani ismereteket adni a gyermekeknek, családoknak. Általában a hitoktatók saját maguk készítettek PPT-ket, melyekben a tananyag mellett minden egyes alkalommal megszólították a gyermekek mellett a szülőket is, és igyekeztek a feladatokat úgy adni, hogy ne legyen megterhelő a gyermekek számára. Házi feladatokat és beadandó munkákat kértek vissza a tanulóktól, ezekre adták az érdemjegyet. Többféle rendszert használtak a hitoktatók, de talán legtöbben a „Kréta” rendszerével dolgoztak. Külön is érdemes kiemelni a „veszprémhittan” oldal segítségét, melyet Marosi Szilvia hitoktató nap, mint nap frissített. Elismerően szóltak a referensek Tímár Ildikó PPT-iről és Paulics Piroska hitoktatónk munkájáról. Ő az OHB-nek segített az ötödikes tankönyv feldolgozásában. Kisebb falvakban előfordult, hogy az iskolatitkár hordta szét hetente egyszer a feladatokat. A hitoktatók emellett a „Bellarmin” rendszerben is megjelenítették a tananyagot. Mindenki arról számolt be, hogy viszonylag gördülékenyen érkeztek be a kért feladatok. Amennyiben nem így történt, a figyelmeztetésre azonnal küldték a gyermekek. Néhány kivételes hiányosság előfordult ugyan, de ezeknél a tanulóknál nem csak  a hit- és erkölcstan „tantárgy” okozott problémát. A kollégák segítségével mindegyik esetben sikerült felvenni a kapcsolatot az érintett szülőkkel és kérésükre más felületen azonnal küldték a feladatokat. Az értékelés főleg a hiányosan beküldött feladatoknál okozott nehézséget. Az említett esetekben a hitoktatók konzultáltak az érintett osztályfőnökökkel, és kikérték a véleményüket a tanulók értékelésével kapcsolatban. Úgy érezzük, hogy aki megtalálta a digitális oktatás adta lehetőségeket, ő valóban tudott ezáltal is értéket közvetíteni. Ha a szülő a gyermekével együtt olvasta a Szentírást, közösen készítették a feladatokat, akkor a digitális oktatás minden nehézsége ellenére közelebb kerülhettek a családtagok az Örömhírhez, és egymáshoz is.

Felmerült a gondolat, hogy a digitális oktatás és a hitoktatók digitális képzésének fejlesztése elengedhetetlen a jövőt figyelembe véve. Azonban nem maradhat el a szentségekre való felkészülés során a szentmisén való rendszeres részvétel, valamint az ifjúsági programok, táborok a már megbérmált fiatalokkal való foglalkozás sem. Az egyházközségeknek segítséget kell nyújtani akár erkölcsi, akár anyagi tekintetben ezekkel a programokkal kapcsolatban.

Végül szó volt a következő éves program tervezéséről, ami segíteni fogja mind a hitoktatókat, mind a hittanos gyerekeket, hogy jól felkészülhessenek a hittanos és ministráns találkozókra, hittanversenyekre és a 2021-es NEK-re, valamint a tavaszi és őszi bérmálásokra.

Csomay Tünde főkoordinátor

                                                                 

 

Comments are closed.Ugrás az oldal tetejére »
Veszprémi Érsekség