Cserkészet

A cserkészet önkéntes és politikamentes vallásos ifjúsági nevelőmozgalom, mely mindenki előtt nyitott, származási, faji, vagy vallási megkülönböztetés nélkül. Alapvető célja az ifjúság testi, lelki és szellemi nevelése, hogy tagjai felnőtté válva a társadalom hasznos, cselekvőképes tagjai legyenek.

A cserkészmozgalom alapjait Lord Robert Baden-Powell Gilwell brit katonatiszt rakta le a második búr háborúban, amikor az ostrom során önkéntes fiatal fiúkból futárszolgálatot szervezett, így egyrészt nekik is elfoglaltságot adott a hosszú ostrom alatt, másrészt katonáit más feladatokra tudta átcsoportosítani. A fiatalok megbízhatóan teljesítették feladataikat, ezért egy iránytűt és lándzsahegyet ábrázoló jelvényt ajándékozott nekik (a cserkészliliom szimbóluma is az iránytűből ered).

Nevelési módszerük sajátosságai:

  • folyamatos, lelkiismeretre hallgató önnevelési rendszer (cserkésztörvények)
  • cselekedve tanulás
  • önnevelés
  • kiscsoportos rendszer (őrsök, rajok)
  • ösztönző és változatos programok
  • természeti keret
  • magyar népi kultúra ápolása
  • felnőttek részvétele

Magyarországon a cserkészmozgalom az 1910-es években kezdett kibontakozni. Ekkor alakultak az első cserkészcsapatok. 1912. december 28-án pedig megalakult a Magyar Cserkészszövetség (MCSSZ).

Bővebb információk: www.cserkesz.hu ● www.cserkesz.lap.hu

 

Comments are closed.Ugrás az oldal tetejére »
Veszprémi Érsekség