Sajtóközlemény

KORSZERŰ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK ALKALMAZÁSÁT SEGÍTŐ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI PROGRAM KÍSÉRLETI MEGVALÓSÍTÁSA A PÁPAI TANKERÜLETI KÖZPONTBAN

2018.07.02.

A Pápai Tankerületi Központ sikeresen pályázott az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében a Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő Iskolai Közösségi Program kísérleti megvalósítása című pályázatára. A Pápai Tankerületi Központ a Magyar Állam és az Európai Unió 62,5 millió forint vissza nem térítendő támogatásával valósítja meg programjait. A támogatás mértéke 100 %.A projekt megvalósításának időszaka 17 hónap, 2018. április 1. – 2019. augusztus 31.

 Az EFOP-3.3.5-17-2017-00056 „Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő Iskolai Közösségi Program kísérleti megvalósítása a Pápai Tankerületi Központban” című projekt célja a köznevelés minőségi fejlesztése nem formális és informális tanulási módszerek kísérleti megvalósításán keresztül, hangsúlyt fektetve az élményalapú tanulási módszerek kísérleti megalapozására, a tanulás közösségi élménnyé formálására.

Ennek érdekében a bevont intézményekkel együttműködve olyan stratégiát dolgozott ki, melynek középpontjában az értékközpontú nevelés, az egész életen át tartó iskolai tanulás megalapozása, az alapkészségek és kulcskompetenciák fejlesztése, a köznevelés hátránykompenzációs szerepének erősítése és az EU ifjúságpolitikai, fejlesztési területével összhangban az iskolai lemorzsolódás csökkentése áll.

A pályázat keretében tematikus napközis és tematikus bentlakásos tanulási alkalmak kerülnek végrehajtásra, mely során a pedagógusok az Oktatási Hivatal által az EFOP-3.2.15-VEKOP-17 konstrukció keretében kifejlesztett tartalmakat alkalmazzák. A projektbe 17 intézmény került bevonásra. A megvalósítás konzorciumi formában történik. A lebonyolítás időszaka 2018 és 2019 júniusának 3-4. hete. A vállalás 2 éve alatt a pályázat 1250 fő gyermeknek biztosít élményeken alapuló táborozási lehetőséget a tanulói jogviszonnyal rendelkező 1-7. évfolyamos tanulóink számára. A támogatásba bevont diákoknak a 10%-át bentlakásos, 90%-át napközis programban kell részesíteni. A Széchenyi 2020 program keretében a tematikus napközis és bentlakásos táborokban előreláthatólag összesen 86 pedagógus, 7 fő animátor pedagógus, 10 fő önkéntes és 23 fő közösségi szolgálatot teljesítő diák működik közre.

A Veszprémi Főegyházmegye ebben projektben, mint a pápai Szent István Római Katolikus Általános Iskola fenntartója, konzorciumi partnerként vett részt.

 

Comments are closed.Ugrás az oldal tetejére »
Veszprémi Érsekség